Drukuj

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. W 2021 roku każdy rodzic musi złożyć nowy wniosek o to świadczenie. Większość już to zrobiła, dla pozostałych zbliża się ważny termin - złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Później będzie wypłacane już tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W przypadku gdy członek rodziny wnioskodawcy przebywa poza granicami RP, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wniosek do Wojewody Małopolskiego, w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ogłoszenia i komunikaty