Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 14 lipca 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 8 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zaprasza do składania ofert na Paczki Świąteczne dla Seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce

  1. Zamawiający: Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres do korespondencji: Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Telefon: 12/3721714, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zaprasza do złożenia oferty na:

750 paczek świątecznych dla seniorów

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie, przygotowania i wydanie 750 paczek świątecznych dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce.

Już w przyszłym tygodniu tj. w dniach od 23 do 28 listopada będziemy zbierać żywność w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności 2020, która w tym roku odbywa się bez udziału wolontariuszy z uwagi na ich bezpieczeństwo. W sklepach: Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka” będą oznakowane kosze, do których można będzie ofiarować żywność.   

W tym jakże szczególnym czasie pomóżmy najuboższym właśnie w taki sposób- dzieląc się tym, co sami mamy, co kupujemy do swojego domu. Pomoc trafi do najuboższych osób starszych, samotnych czy rodzin z naszej gminy. Serdecznie zachęcamy do udziału.

                                         

                                                         Pracownicy Miejsko Gminnego
                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż jest możliwość złożenia wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenie wydawane jest w celu ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze’’.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Rynek 22a.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.


To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 

Na czym polega program

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Kto realizuje program

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w gminie.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli ośrodka pomocy społecznej.

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z osoba zainteresowaną.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior