Od października 2017r., w związku z nowym okresem zasiłkowym, zmianie uległ termin wypłaty świadczeń wychowawczych (w ramach Programu Rodzina 500 plus) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te będą wypłacane 28-go, każdego miesiąca. Natomiast świadczenia rodzinne  w październiku 2017r. zostaną wypłacone 30 października, a od listopada, czyli od nowego okresu zasiłkowego, będą wypłacane również 28-go każdego miesiąca.

W przypadku, gdy 28-my dzień miesiąca przypada w sobotę, wypłata świadczeń nastąpi w piątek, natomiast jeżeli 28-my dzień miesiąca przypada w niedzielę, świadczenia wypłacane będą w poniedziałek.

Wnioski  można składać w terminie od 20 do 27 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.

Realizatorem Programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

W zbiórce żywności "Podziel się dobrym posiłkiem" przeprowadzonej w dniach 29-30 września zebrano 646 kg żywności. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach oraz z Zespołu Szkół im.ks.prof. Tischnera w Dobczycach, którzy ofiarnie zbierali żywność w 7 sklepach na terenie naszej Gminy, tj.: w Supermarkecie „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesach Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka żywności była możliwa dzięki uprzejmości kierownictwa sklepów, zaangażowaniu nauczycieli prowadzących wolontariat:  "Klub Ośmiu", "Wolontariat", udziale Harcerzy oraz ofiarności mieszkańców naszej Gminy. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, który był wraz z Bankiem Żywności współorganizatorem zbiórki przekaże żywność 50 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dziękujemy!

 

 

Jak pokazują dane z 2016 r. roku w zbiórkach żywności na terenie Polski udało się zebrać 92 700 000 kg żywności, o wartości 224 000 000 zł, a pomoc dotarła do 1 800 000 potrzebujących. Na terenie naszej gminy zbiórka organizowana jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie a uczestniczy w niej siedem sklepów: sieć sklepów Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, sieć sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice oraz Supermarket „Biedronka”. Zebrana dzięki zaangażowaniu wolontariuszy - uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, oraz Zespołu Szkół w Dobczycach i Harcerzy żywność przekazywana jest rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, starszym, samotnie wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym. Cieszymy się, ze wraz z Państwem możemy brać udział w tak szczytnych działaniach i serdecznie zapraszamy do udziału w Zbiórce Żywności, "Podziel się dobrym posiłkiem", która odbywać się będzie w dniach 29-30 września 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji  medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

          Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje, oraz CV należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach,  ul.Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 30.09.2017 r.