Spis ulic miasta Dobczyce podlegające pod rejon 4

  • 21-go Stycznia,
  • Piłsudskiego,
  • Witosa,
  • Zacisze,
  • os. Jagiellońskie - oprócz bloku nr 8,

Miejscowości Gminy Dobczyce podlegające pod rejon 4

  • Brzezowa,
  • Kornatka,