Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.1. pt. "Aktywni i potrzebni - Razem". Realizacja projektu odbędzie się w roku 2016.

W ramach projektu odbywać się będą:

  • treningi psychospołeczne
  • konsultacje z doradcą zawodowym
  • szkolenia zawodowe lub kursy
  • wsparcie asystenta
  • staże

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, rolników i osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych MGOPS Dobczyce, ul. Rynek 26 oraz pod numerem telefonu 12 37-21-711 i na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl.

 

Plakat zapraszający do udziału w projekcie "Aktywni i potrzebni - Razem"