Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach dla 15 uczestników projektu "Aktywni i potrzebni - Razem" realizuje działania aktywnej integracji.

Na podstawie diagnozy zostały już zrealizowane usługi o charakterze społecznym dla uczestników projektu, trening umiejętności psychospołecznych oraz dla uczestnika projektu zostały zrealizowane działania o charakterze zdrowotnym.

Planowane są działania o charakterze zawodowym.