Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby, na stanowisko opiekuna wspierającego. W zakresie doradztwa i mentoringu.

Obowiązkiem osoby będzie wspieranie uczestników projektu w zakresie:

 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • pokonywaniu przeszkód uczestnictwa w projekcie,
 • podtrzymywanie motywacji uczestników projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów- proponowanie rozwiązań i poszukiwanie zastosowania ich w życiu Klienta,
 • wzmacniania wypracowanych postaw uczestników.

W miejscu zamieszkania uczestnika projektu i poza nim.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia:

 • umiejętność budowania kontaktu z osobą,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe pracy z trudnym klientem /potwierdzone dokumentami/
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • twórcze umiejętności radzenia sobie z problemami,
 • współpraca z pracownikami projektu,
 • prawo jazdy kat B.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 31.05.2016 r.