Drukuj

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi z zakresu kursu PRAWA JAZDY KATEGORII „B” w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu kursu PRAWA JAZDY KAT. B w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 5 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni- Razem”.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zwiększenie mobilności uczestników projektu.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

  1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: czerwiec-wrzesień 2018, ustalonego harmonogramu.
  1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia teoretyczne na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu przez Wykonawcę ( nie dalej niż 15 km poza Gminą Dobczyce).

Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu). W przypadku ustalenia innych godzin zajęć niż proponowane należy posiadać zgodę uczestników na zmianę godzin na popołudniowe.

  1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

     Wykonawca  powinien posiadać:

Wykonawca powinien dysponować placem manewrowym, umożliwiającym przeprowadzenie zajęć praktycznych na placu.

  1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
  1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto za jednego uczestnika.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 60%.

Dostępność miejsca realizacji zajęć teoretycznych 20%

Doświadczenie wykonawcy 20%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia  21 maja 2018 roku do godz. 12.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU PRAWA JAZDY KAT.B  W  PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Ogłoszenia i komunikaty