Drukuj
Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby, na stanowisko opiekuna wspierającego. W zakresie doradztwa i mentoringu.

Obowiązkiem osoby będzie wspieranie uczestników projektu w zakresie:

W miejscu zamieszkania uczestnika projektu i poza nim.

Wymagania niezbędne do zatrudnienia:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 31.05.2016 r.

Aktywni i potrzebni - Razem 2016