Drukuj

Jeśli starasz się o świadczenie z programu "Rodzina 500+, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na kolejny okres zasiłkowy. Dotyczy to również wszystkich tych, którzy do tej pory otrzymywali lub otrzymują świadczenia. Wypłata świadczeń nie jest przedłużana automatycznie. Wymaga złożenia kolejnego wniosku. Będą one przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Można je złożyć:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 2017-10-01 do 2018-09-30 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy trwający od 2017-11-01 do 2018-10-31 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy uwzględniany będzie dochód rodziny z roku bazowego 2016 z zastrzeżeniem zmiany sytuacji dochodowej w trakcie i po roku bazowym 2016, czyli utraty lub uzyskania dochodu.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń: Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) – w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko:

Fundusz alimentacyjny

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Rodzina 500+