Drukuj

W dniu 24 lutego 2016r. został uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Dobczyce na lata 2016 -2018. Celem programu jest udzielenie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych aby mogły stworzyć najbardziej optymalne warunki do rozwoju dziecka.

Program zawiera opis działań w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej trudności, realizowanych przez różne instytucje na terenie Gminy. Działania te kierowane są w szczególności do:

Istotna w pracy z rodziną jest koordynacja działań wszystkich służb i instytucji powołanych do wspierania rodziny w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej wychowujących się w niej dzieci.

Ogłoszenia i komunikaty