Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z rozpoznaniem jednostki chorobowej 02-P, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, nie więcej niż 20 godzin miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia lub umowy z działalnością gospodarczą. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: fizjoterapeuty

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej 3-miesięczny  staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, warsztatach terapii zajęciowej, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta.

            Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 05.04.2024 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44 H w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

    Wielkanocna Zbiórka Żywności została zakończona wspaniałym wynikiem – 1419 kg! Dzięki wysiłkom wolontariuszy, ich opiekunów, właścicieli i personelu sklepów oraz organizatorów zbiórki, zebrano artykuły żywnościowe, które uczynią święta lepszymi dla 70 rodzin lub osób w trudnej sytuacji.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dzieci i młodzieży ze Szkół  Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Dobczycach, ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce, Zespołu Szkół w Dobczycach oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Bardzo dziękujemy Straży Pożarnej w Brzączowicach za pomoc w zwiezieniu zebranej żywności! Paczki świąteczne zostaną przygotowane i rozdysponowane przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

   Wielkie podziękowania dla ofiarodawców.

                                                           

Dołącz do nas na konferencję poświęconą ofercie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „KONFERENCJA OFERTY WSPARCIA DLA OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 18 marzec 2024 r. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE INNOWACJE SPOŁECZNE Regionalne Centrum Oświatowo- Sportowe w Dobczycach godz. 10:00 13:00 /aula widowiskowa/ W_programie: prezentacje konsultacje doradztwo UDZIAŁ w KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY F-/OKO PInEe MGOKIS S”

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
(do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605, ze zm.)

  1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach,

Adres zamawiającego: 32-410 Dobczyce, ul. Jagiellońska 44h, 12 3731100,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres strony internetowej: www.mgops.dobczyce.pl

Informacje ogólne:

Ogłoszenie dotyczy: Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego współfinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP do wyboru wykonawcy nie mają zastosowania,

- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 01 maja 2018 r.

Ogłoszenie zgodnie z kodami CPV: 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla nie mniej niż 20 mieszkańców Gminy Dobczyce, przez okres 14 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, skierowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach od lat we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie organizuje w naszej gminie zbiórki żywności.  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w Wielkanocnej Świątecznej Zbiórce Żywności w dniach 15-16 marca 2024 r. W sieci sklepów: Market „Jan”- ul. Mostowa, Witosa, w ”Delikatesach Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice oraz supermarkecie „Biedronka”  wolontariusze - uczniowie szkół z naszej gminy będą informować o produktach żywnościowych, które można przekazać w ramach zbiórki do oznaczonego kosza. Zebraną żywnością obdarowane zostaną rodziny w trudnej sytuacji życiowej.