Patryk kontra rak

Wyobraź sobie piękną słoneczną niedzielę... koniec lipca tego roku, to przed chwilą, prawda? Są moje urodziny - kończę 4 lata, a to nie jedyna uroczystość tego dnia - mój braciszek Nikodem kończy roczek! Dostaję wymarzony rower, na którym od razu śmigam niczym król szos, jest mnóstwo radości, czułości, ciepła, dobra.... i wszystko się skończy w ciągu jednej doby, wiesz?

Może się przedstawię... nazywam się Patryk Mikita. Mam cztery lata i mieszkam w Koźmicach Małych, miejscowości koło Wieliczki, razem z Mamą, Tatą i młodszym bratem. Uwielbiam jazdę na rowerze, skoki na trampolinie, grę w piłkę... od września miałem być szczęśliwym przedszkolakiem, ale wszystko potoczyło się inaczej. Czy wrócę do przedszkola? Mocno w to wierzę i wiem, że ludzie o dobrych sercach, których mnóstwo wokół, pomogą mi. Póki co muszę wyrzucić z mojej głowy niechcianego intruza. Damy radę, prawda

 

Koszt leczenia Patryka to szacunkowo ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH.

 

Rodzice sami nie dadzą rady -bo któż by dał. Ale wspólnie... możemy, prawda?

 

https://zrzutka.pl/nfy9w8 

 

Informujemy, iż w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach można ubiegać się o pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
Głównym założeniem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

Program skierowany jest do osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium dochodowego tj; 792,00 zł na osobę w rodzinie i 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Wyżej wymieniona pomoc skierowana jest również do osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Szczegółowych informacji na temat tej formy pomocy udzielają pracownicy MGOPS w Dobczycach.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

  1. ukończyłeś 18 lat
  2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    albo
    jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

Sprawdź w "Katalogu świadczeń finansowanych ze środków publicznych" (plik pdf 300 kb) czy świadczenia, które otrzymujesz są świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że realizuje program pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski w dniach 01-16 września 2019 r., w siedzibie ośrodka. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/3721712.

Informujemy, że od 1 września 2019 roku zmieniają się godziny otwarcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach:

  • Poniedziałek: 7:30 – 17:00
  • Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 – 15:30
  • Piątek: 7:30 – 14:00