Miło nam poinformować, że projekt  Gminy Dobczyce - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i działam - Aktywne Dobczyce” otrzymał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej i został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania i podpisania umowy.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że wnioski w sprawie stypendium socjalnego można składać w dniach od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: 12/3721712.

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje wykonawcy kursu języka angielskiego.

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla niepełnosprawnej osoby w okresie sierpień-grudzień 2018 r. na poziomie B2, minimum 150 h lekcyjnych,

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w dniu 27 lipca 2018r. wypłacone zostaną pierwsze świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” tj. 300 zł jednorazowo dla ucznia, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenia otrzyma 300 uczniów, których rodzice złożyli wnioski drogą elektroniczną (do dnia 12 lipca). Następne wypłaty będą realizowane sukcesywnie po rozpatrzeniu kolejnych wniosków.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach- Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

 Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 410 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym z terenu naszej gminy :

  • 21,62900 ton żywności;
  • 1416 paczek żywnościowych

 

W ramach Podprogramu 2017 we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące niemarnowania żywności.