Drukuj

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach współpracuje z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”, którego celem jest wsparcie osób niesamodzielnych z terenu naszej gminy/miasta (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W chwili obecnej opaskę bezpieczeństwa posiada 14 osób z terenu naszej gminy.
         Ta elektroniczna bransoletka, wyglądem przypominająca zegarek, posiada wbudowaną kartę SIM, mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu pozwala nie tylko na swobodną rozmowę, lecz także za pomocą przycisku SOS łączy się z Centrum Teleopieki i wzywa ratownictwo medyczne. Oprócz tego opaski życia mają w obudowie lokalizator GPS, pomagający namierzyć osobę potrzebującą pomocy. Specjalny detektor upadków i czujnik monitorujący tętno na bieżąco przesyłają informacje do Kadry Centrum Teleopieki. Wraz z otrzymanym zgłoszeniem automatycznie system teleopieki identyfikuje uczestnika i wyświetla ratownikowi Cyfrową Kartę Podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum, co dodatkowo ułatwia ratownikowi ocenę sytuacji.Kadrę Centrum Teleopieki stanowią ratownicy medyczni pracujący zmianowo w systemie 24/7/365, a także asystenci teleopieki i psycholodzy. „Małopolski Tele-Anioł” to nie tylko teleopieka – to także rozbudowana sieć usług opiekuńczych i sąsiedzkich, Indywidualnie Dobrane Plany Opieki Domowej, wsparcie dla osób niesamodzielnych (także psychologiczne), umożliwiające im codzienne i normalne funkcjonowanie. To także szansa na zdobycie nowych umiejętności, odbycie darmowych szkoleń, poznanie nowych osób, a przede wszystkim na znalezienie zatrudnienia. Realizator projektu poszukuje nie tylko osób niesamodzielnych, lecz także ludzi chętnych do niesienia pomocy innym. W dalszym ciągu można ubiegać się o uzyskanie opaski bezpieczeństwa poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego:
        1.Osobiście w jednym z miejsc:
-
Na terenie naszej Gminy można zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Osoby niesamodzielne, które nie wychodzą z domu mogą otrzymać formularz np. podczas wizyty pracownika socjalnego w terenie;
-
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
- Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
- Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
- w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego

w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

Ogłoszenia i komunikaty