Drukuj

Dlaczego warto skorzystać?

Zgłoś się do Nas jeżeli:

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane od 21 grudnia 2020 r. osobiście, mejlowo lub telefonicznie.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać osobiście: w Biurze Projektu pod adresem 32-412 Wiśniowa 449 w godzinach 9:00 do 16:00 od Poniedziałku do Piątku lub pod numerem telefonu 691 444 994

Projekt pn. „Centrum PLUS - Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych na terenie pow. myślenickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu RPMP.09.02.03-12-0460/19
Ogłoszenia i komunikaty