Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w związku z  realizacją zadania – „Paczka Świąteczna dla Seniora” zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. kosztu jednej paczki o następującej zawartości:

                                Świąteczna Zbiórka Żywności 1-3 grudnia 2017 r.

            Według informacji Banku Żywności stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wynosi  7,4% zaś ubóstwa relatywnego 16,2%. Oznacza to, że w gospodarstwach domowych o przychodach poniżej tzw. minimum egzystencji (540 zł na osobę miesięcznie) żyje ok. 2,8 mln osób natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (713 zł) ok. 6,2 mln osób.

            By wspomóc potrzebujących z terenu naszej gminy, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbywać się będzie w dniach 1-3 grudnia 2017 r. w sklepach Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka Żywności organizowana jest na terenie naszej gminy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, przy udziale wolontariuszy z Zespołu Szkół w Dobczycach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach.

            Celem akcji jest zebranie żywności, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy.

 

 

Od marzeń do rzeczywistości

           

            Specjalistyczny wózek inwalidzki "Observer" był marzeniem Pawła Raka. Teraz Paweł może pojechać gdzie chce, bez ograniczeń...

            Udało się zrealizować jego marzenie dzięki udziałowi wielu zaangażowanych osób.   Serdeczne podziękowania dla: wolontariuszy - uczniów z Gimnazjum i Zespołu Szkół w Dobczycach oraz ich opiekunów, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Stadnik, dla Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, dla Regionalnego Centrum Sportowo Oświatowego w Dobczycach, dla Komitetu Społecznego Przedszkola nr 1 w Dobczycach, który udzielił znaczącego wsparcia oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się choćby drobnym gestem.

            " To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące", ale Paweł otrzymał nie tylko wózek - o wiele więcej - poczucie, że inni są z nim.

                                                                          

                                                                           Dziękujemy

                                                                           Dyrektor i Pracownicy Miejsko Gminnego    

                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej

                               

Od października 2017r., w związku z nowym okresem zasiłkowym, zmianie uległ termin wypłaty świadczeń wychowawczych (w ramach Programu Rodzina 500 plus) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te będą wypłacane 28-go, każdego miesiąca. Natomiast świadczenia rodzinne  w październiku 2017r. zostaną wypłacone 30 października, a od listopada, czyli od nowego okresu zasiłkowego, będą wypłacane również 28-go każdego miesiąca.

W przypadku, gdy 28-my dzień miesiąca przypada w sobotę, wypłata świadczeń nastąpi w piątek, natomiast jeżeli 28-my dzień miesiąca przypada w niedzielę, świadczenia wypłacane będą w poniedziałek.

Wnioski  można składać w terminie od 20 do 27 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.

Realizatorem Programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.