Świadczenia rodzinne

 
oświadczenie dot. placówki zapewniającej całodobową opiekę Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 77.33 KB Download 29
oświadczenie dot. urlopu wychowawczego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 79.58 KB Download 36
oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 77.44 KB Download 21
oświadczenie o zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 85.39 KB Download 24
wniosek "za życiem" Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 456.01 KB Download 28
wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 111.05 KB Download 59
wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 124.28 KB Download 21
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 106.18 KB Download 23
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 104.2 KB Download 39
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 98.14 KB Download 24
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 169.36 KB Download 52
Wniosek_becikowe_gminne Download
Pobierz
Data 19.11.2019 Język  Polish Wielkość pliku 563.42 KB Download 121
zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w czasie ciąży Download
Pobierz
Data 29.05.2020 Wielkość pliku 96.1 KB Download 30
zaświadczenie o dochodzie uzyskanym Download
Pobierz
Data 29.05.2020 Wielkość pliku 32.5 KB Download 27
załącznik do wniosku dot. dochodów niepodlegających opodatkowaniu Download
Pobierz
Data 23.03.2020 Wielkość pliku 93.17 KB Download 33