W zbiórce żywności "Podziel się dobrym posiłkiem" przeprowadzonej w dniach 29-30 września zebrano 646 kg żywności. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy - uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach oraz z Zespołu Szkół im.ks.prof. Tischnera w Dobczycach, którzy ofiarnie zbierali żywność w 7 sklepach na terenie naszej Gminy, tj.: w Supermarkecie „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesach Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka żywności była możliwa dzięki uprzejmości kierownictwa sklepów, zaangażowaniu nauczycieli prowadzących wolontariat:  "Klub Ośmiu", "Wolontariat", udziale Harcerzy oraz ofiarności mieszkańców naszej Gminy. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, który był wraz z Bankiem Żywności współorganizatorem zbiórki przekaże żywność 50 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dziękujemy!

 

 

Jak pokazują dane z 2016 r. roku w zbiórkach żywności na terenie Polski udało się zebrać 92 700 000 kg żywności, o wartości 224 000 000 zł, a pomoc dotarła do 1 800 000 potrzebujących. Na terenie naszej gminy zbiórka organizowana jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie a uczestniczy w niej siedem sklepów: sieć sklepów Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, sieć sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice oraz Supermarket „Biedronka”. Zebrana dzięki zaangażowaniu wolontariuszy - uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, oraz Zespołu Szkół w Dobczycach i Harcerzy żywność przekazywana jest rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, starszym, samotnie wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym. Cieszymy się, ze wraz z Państwem możemy brać udział w tak szczytnych działaniach i serdecznie zapraszamy do udziału w Zbiórce Żywności, "Podziel się dobrym posiłkiem", która odbywać się będzie w dniach 29-30 września 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji  medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

          Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje, oraz CV należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach,  ul.Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 30.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że  kompletne wnioski w sprawie  stypendium socjalnego będzie można składać w dniach od 01.09.2017 do 15.09.2017 r.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: 12/3721712.