Logo świątecznej zbiórki żywności

Dziękujemy ofiarodawcom, wolontariuszom, nauczycielom, kierownictwu sklepów za włączenie się w akcję. Szczególne podziękowania dla wolontariuszy z "Klubu Ośmiu" oraz "Wolontariatu" z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, wolontariuszy z Zespołu Szkół im. ks. prof. Tischnera w Dobczycach, harcerzy i zuchów, bez których wsparcia zbiórka nie byłaby możliwa. W sklepach: Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka” zebrano 794 kg żywności. Żywność zostanie przekazana 60 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ważny jest każdy gest, każdy dar, dzięki któremu czynimy dobro.

 

Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego przysługujące za grudzień 2016 r. przypadające do wypłaty w dniach: 28.12.2016 r. oraz 30.12.2016 r. będą wypłacane od dnia 22.12.2016 r.

Logo świątecznej zbiórki żywności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbywać się będzie w dniach 25-27 listopada 2016 r. w sklepach Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka Żywności organizowana jest na terenie naszej gminy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. W akcji będą brać udział wolontariusze z "Klubu Ośmiu" oraz "Wolontariat" z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, wolontariusze z Zespołu Szkół im.ks.prof.Tischnera w Dobczycach, Harcerze i zuchy.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych, a zwłaszcza utrzymujących się niskich temperatur osoby najbardziej potrzebujące tj. bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, ubogie, uzależnione mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w celu uzyskania pomocy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z Zespołem Downa, oraz osoby chorej na stwardnienie rozsiane. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.