Pobrano

Aktywni i potrzebni - Razem 2017 Plików: 36
 
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "Aktywni i potrzebni - Razem" na rok 2016 Download
Pobierz
Data 08.02.2017 Wielkość pliku 227.8 KB Download 471
Wykaz schronisk i noclegowni Download
Pobierz
Data 27.01.2017 Wielkość pliku 60 KB Download 647
Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 16.08.2016 r. - unieważnienie konkursu Download
Pobierz

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 16.08.2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"

Data 16.08.2016 Wielkość pliku 56.89 KB Download 402
Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 10.08.2016 r. Download
Pobierz

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"

Data 10.08.2016 Wielkość pliku 215.2 KB Download 432
Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 20.07.2016 r. Download
Pobierz

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 20.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"

Data 20.07.2016 Wielkość pliku 74.67 KB Download 497
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 20.07.2016 r. Download
Pobierz

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora MGOPS z dnia 20.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"

Data 20.07.2016 Wielkość pliku 202.13 KB Download 420
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi z zakresu doradztwa zawodowego Download
Pobierz
Data 09.06.2016 Wielkość pliku 65.67 KB Download 467
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi treningu psychospołecznego Download
Pobierz
Data 06.06.2016 Wielkość pliku 65.65 KB Download 466
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy realizacji usługi doradcy zawodowego Download
Pobierz
Data 31.05.2016 Wielkość pliku 150.21 KB Download 459
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków na stanowisko doradcy zawodowego Download
Pobierz
Data 31.05.2016 Wielkość pliku 221.75 KB Download 415
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem Download
Pobierz
Data 31.05.2016 Wielkość pliku 201.51 KB Download 433
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia na stanowisku doradcy zawodowego Download
Pobierz

Wykaz przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Data 31.05.2016 Wielkość pliku 332.68 KB Download 416
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy realizacji usługi treningu psychospołecznego Download
Pobierz
Data 25.05.2016 Wielkość pliku 178.83 KB Download 395
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków na stanowisko psychologa Download
Pobierz
Data 25.05.2016 Wielkość pliku 221.76 KB Download 405
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem Download
Pobierz
Data 25.05.2016 Wielkość pliku 201.54 KB Download 392