Pracownicy

Ilustracja kontaktu
Dyrektor
Adres:
ul.Jagiellońska 44h
Dobczyce
32-410
Telefon:
+48 12 37-31-101
Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).
Dodatkowe informacje:

Koordynuje pracę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nadzoruje realizację zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przyznaje decyzjami administracyjnymi świadczenia przewidziane ww. ustawami. Współpracuje z Radą Miejską i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami w sprawach dot. zagadnień pomocy społecznej. Zajmuje się planowaniem wydatków oraz sprawozdawczością.  Reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie Gminy i poza nią.