Spis ulic miasta Dobczyce podlegające pod rejon 3

  • Królowej Jadwigi,
  • Ogrodowa,
  • Piastowska
  • Św. Anny
  • Św. Floriana
  • os.Jagiellońskie (z wyjątkiem bloku 11)