Spis ulic miasta Dobczyce podlegające pod rejon 5

 • Góra Jałowcowa,
 • Jałowcowa,
 • Kilińskiego,
 • Marwin,
 • Skrzynecka,
 • Stadnicka,

  Miejscowości Gminy Dobczyce podlegające pod rejon 5
 • Niezdów,
 • Skrzynka,
 • Stadniki,