INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie usługi z zakresu KURSU PRAWA JAZDY KAT. B w projekcie: AKTYWNI I POTRZENI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.