Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 maja 2017 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 12 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.05.2017 r.

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu "Aktywni i potrzebni - Razem"