Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2016.

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12, w każdy poniedziałek i środę od godziny 14.30 do godziny 16.00 wydawana jest żywność w różnym asortymencie. Uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy są osoby, których dochód nie przekracza 951,00 zł (netto) oraz w przypadku osoby samotnej 771,00 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach ul. Rynek 26, p.006, parter UGiM Dobczyce.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 12 37 21 710 lub 12 37 21 714.