Logo projektu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny uprawniająca do zniżek rodziny wielodzietne, jest już dostępna w formie aplikacji na smartfony.

Rodziny, które mają co najmniej troje dzieci mogą skorzystać ze zniżek np. w transporcie kolejowym (37 proc.), w opłatach za wydanie paszportu (75 proc.) lub w niektórych sklepach, które honorują kartę. Nowością dla jej posiadaczy jest też tańsza oferta m.in. paliwa na stacjach PKN Orlen (rabat do 10 gr za litr paliwa).

KDR jest dostępna w formie aplikacji (mKDR) i mogą z niej skorzystać zarówno osoby, które posiadają już plastikową Kartę Dużej Rodziny, jak i te, które się o nią starają.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki.

Więcej informacji na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/