Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że wnioski w sprawie stypendium socjalnego można składać w dniach od 01.09.2020 r. do 15.09.2020r. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: (12) 37 21 780.