Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w projekcie pt: "Aktywizacja w Dobczycach"  realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce i zakłada uczestnictwo w 2021 roku 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Nabór trwa do 31 marca 2021 roku. Dla każdego uczestnika, poprzez indywidualną diagnozę zaplanowane zostanie odpowiednie wsparcie. W zależności od potrzeb będą to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa z tytułu uczestnictwa w projekcie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.