Pobrano

 
Informacja na temat sprawozdania fianansowaego za rok 2021 Download
Pobierz
Data 27.05.2022 Wielkość pliku 11.86 KB Download 242
Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2017 r. Download
Pobierz

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Data 08.07.2017 Wielkość pliku 157.84 KB Download 510
Uchwała nr XXXII/202/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016 r. Download
Pobierz

Uchwała nr XXXII/202/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20.03.2014r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Data 08.07.2017 Wielkość pliku 139.62 KB Download 485
Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016 r. Download
Pobierz

Uchwała nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce.

Data 16.03.2017 Wielkość pliku 366.05 KB Download 955
Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 09 kwietnia 2014 r. Download
Pobierz

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Data 25.02.2017 Wielkość pliku 156.75 KB Download 519
Uchwała nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 r. Download
Pobierz

Uchwała nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Data 25.02.2017 Wielkość pliku 196.17 KB Download 537