Informujemy, iż w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach można ubiegać się o pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
Głównym założeniem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

Program skierowany jest do osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium dochodowego tj; 792,00 zł na osobę w rodzinie i 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Wyżej wymieniona pomoc skierowana jest również do osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Szczegółowych informacji na temat tej formy pomocy udzielają pracownicy MGOPS w Dobczycach.