Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej przysługujące za grudzień 2019 r., przypadające do wypłaty na dzień 28.12.2019 r. będą wypłacane w dniu 20.12.2019 r.