Dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego!

Wszystkim moim Koleżankom z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach składam najlepsze życzenia i podziękowania. Za otwartość, sumienność, wielkie serce a zarazem profesjonalizm w realizacji codziennych zadań, zadań trudnych i czasami niemożliwych. Dzięki dobrej pracy zespołowej udaje nam się pokonywać różne trudności i problemy. Dziękuję serdecznie!  

                                                                                          

                                                                                            Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz