Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na  wolne stanowisko „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”,  wybrana została.
Pani  Joanna Głuc.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka  spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.