Przypominamy, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach działa Punkt Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Głównym celem działalności Punktu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy świadczonej osobom uwikłanym w przemoc i ochrona osób doświadczających przemocy.

Dlatego zachęcamy osoby chcące skorzystać z pomocy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MGOPS Dobczyce - telefonicznie pod numerem 12/3721714, 513 333 259 lub osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka w dniach poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – czwartek 7.30 -15.30 oraz piątek 7.30 do 14.00. Oferujemy wsparcie pracownika socjalnego i psychologa.

Istnieje również możliwość skorzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod  numerem 12/2749759. Adwokaci dyżurują w dniach poniedziałek 10.00 – 14.00, wtorek – czwartek 14.00 – 18.00, piątek 8.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.