Od 1 stycznia do 15 marca 2020 r. trwa rekrutacja do projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Dobczyce, a w szczególności do osób pozostających bez zatrudnienia. W projekcie mogą brać udział osoby  niepełnosprawne. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać:
- z poradnictwa psychospołecznego,
- z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
- ze szkoleń i kursów zawodowych,
- ze szkoleń komputerowych,
- ze staży zawodowych,
- z badań i konsultacji lekarskich,
- z rehabilitacji.
Dla uczestników przewidziana jest pomoc finansowa, a udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 od poniedziałku w godz. 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 i w piątek od 7.30 do 14.00 lub telefonicznie  pod nr 12 37 21 711.