Deklaracja dostępności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach

 

Wstęp deklaracji

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach
Adres korespondencyjny: Rynek 26, 32-410 Dobczyce
Telefon: 12 37-21-714
Fax: 12 37-21-714
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
 • Część dokumentów opublikowanych jest w postaci skanu.
 • Niektóre załączniki do pobrania nie są opisane w sposób sugerujący ich zawartość.
 • W treści artykułów stosowane jest justowanie, zamiast wyrównania do lewej.
 • Moduł slajdów na stronie głównej nie posiada możliwości zatrzymania.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • wyszukiwarka,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • nawigacja w pełni dostępna przy pomocy klawiatury,
 • responsywność.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Tomaszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 12 37-21-720

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

W pobliżu budynku, od strony ulicy Rynek wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach znajduje się na parterze Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Wejście do budynku Urzędu dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem budynku Urzędu znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 90 cm w świetle. Klienci wstępnie obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta na parterze po prawej stronie przy wejściu. Pracownicy, w tym Biura Obsługi Klienta są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wszyscy klienci zgłaszający taką potrzebę obsługiwani są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Biurze Obsługi Klienta. Parter Urzędu umożliwia swobodne poruszanie się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw. Część formularzy wymaga dostosowania na dokumenty dostępne cyfrowo. W Biurze Obsługi Klienta i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Wprowadzenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis http://www.mgops.dobczyce.pl/. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Gromadzenie danych

 1. Podczas wizyty na naszym serwisie internetowym zbierane są dane o odwiedzających, w tym:
  • dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera,
  • imienne dane osobowe podawane przez użytkowników i zapisywane w bazach danych.
 2. Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), zawierają szereg informacji o użytkownikach odwiedzających naszą witrynę. Są to m.in:
  • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
  • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
  • adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,
  • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
  • nazwy stacji klienta zidentyfikowanej przez protokół HTTP,
  • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
  • adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do serwisu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.
 3. Imienne dane osobowe powierzane są nam przez użytkowników świadomie w trakcie wypełniania formularzy kontaktowych. Są to:
  • nazwa własna (imię i nazwisko),
  • adres poczty elektronicznej (e-mail).

Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny oraz nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryny.
 2. Administrator serwera i administratorzy serwisu mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie serwisem. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.

Wykorzystanie imiennych danych osobowych

 1. Imienne dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie zgodnie z celami, w jakich zostały one powierzone Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobczycach, w szczególności:
  • dane podawane w trakcie wypełniania formularzy kontaktowych: używane są do komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z zawartością witryny.
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach dokłada wszelkich starań, aby powierzone nam imienne dane nie dostały się do rąk trzecich, chyba że:
  • Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części tego dokumentu;
  • otrzymamy zgodę użytkownika na udostępnienie jego danych;
  • zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zapewnia użytkownikom witryny realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Mechanizm ciasteczek (Cookies)

 1. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę http://www.mgops.dobczyce.pl/, na dysku jego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer, do których odwołujemy się w naszej witrynie, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in. po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki ciasteczek mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube.
 5. Pliki ciasteczek nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Informacji zapisywanych w plikach ciasteczek nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania.
 8. Jeśli użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to jego zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w jego komputerze.
 9. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron naszej witryny.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisu http://www.mgops.dobczyce.pl/ jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.
 2. Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu za pomocą formularza kontaktowego.