Druki do pobrania

Świadczenia rodzinne Plików: 11
Fundusz alimentacyjny Plików: 6
 
Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych Download
Pobierz
Data 19.07.2013 Wielkość pliku 447.39 KB Download 171
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu - nowy okres świadczeniowy "Program 500+" Download
Pobierz
Data 01.08.2017 Wielkość pliku 93.08 KB Download 110
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu na bieżący okres świadczeniowy do 30 września 2017r. Download
Pobierz
Data 02.08.2017 Wielkość pliku 93.02 KB Download 249
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego na nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ Download
Pobierz
Data 01.08.2017 Wielkość pliku 93.08 KB Download 103
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych na bieżący okres świadczeniowy (do 30 września 2017r.) - "Rodzina 500+" Download
Pobierz
Data 02.08.2017 Wielkość pliku 78.55 KB Download 267
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - na bieżący okres świadczeniowy do 30 września 2017r. - "Rodzina 500+" Download
Pobierz
Data 02.08.2017 Wielkość pliku 78.35 KB Download 248
Oświadczenie wnioskodawcy o zryczałtowanym podatku dochodowym na biezący okres świadczeniowy do 30 września - Program 500+ Download
Pobierz
Data 02.08.2017 Wielkość pliku 80.5 KB Download 264
Sytuacja społeczna osoby ubiegającej się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności Download
Pobierz
Data 26.04.2009 Wielkość pliku 370.33 KB Download 171
Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu Download
Pobierz
Data 15.03.2017 Wielkość pliku 460.46 KB Download 245
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Download
Pobierz
Data 06.04.2016 Wielkość pliku 106.51 KB Download 297
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Download
Pobierz
Data 26.08.2016 Wielkość pliku 63 KB Download 387
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - "Rodzina 500+" na nowy okres świadczeniowy Download
Pobierz
Data 01.08.2017 Wielkość pliku 140.42 KB Download 120
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 'Rodzina 500+" na bieżący okres świadczeniowy (do 30 września 2017r.) Download
Pobierz
Data 02.08.2017 Wielkość pliku 139.48 KB Download 310
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Download
Pobierz
Data 26.04.2009 Wielkość pliku 163.62 KB Download 238
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Download
Pobierz
Data 26.04.2009 Wielkość pliku 268.96 KB Download 177