Baner programu Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

 

Zobacz, co zrobić, by otrzymać świadczenie

 

Więcej o programie Rodzina 500+ można przeczytać na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Jeśli starasz się o świadczenie Rodzina 500+ lub inne zasiłki rodzinne lub je otrzymujesz, złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy. Wnioski przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Jeśli starasz się o świadczenie z programu "Rodzina 500+, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na kolejny okres zasiłkowy. Dotyczy to również wszystkich tych, którzy do tej pory otrzymywali lub otrzymują świadczenia. Wypłata świadczeń nie jest przedłużana automatycznie. Wymaga złożenia kolejnego wniosku. Będą one przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Informujemy, iż na stronie www Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pod niżej wskazanym adresem zostały zamieszczone spoty reklamowe dotyczące programu Rodzina 500+.

Spoty reklamowe na temat programu Rodzina 500+

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Programem Rodzina 500+, informujemy, że do 09 czerwca 2016 roku do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach wpłynęły 1204 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, z czego w formie elektronicznej 161 wniosków. Wnioski rozpatrywane są według kolejności składania. Pierwsze świadczenia zostały wypłacone 18 kwietnia, a następne są sukcesywnie realizowane. Do 09 czerwca   wydano 510  decyzji przyznających ww. świadczenie. W  okresie od 18 kwietnia do 10 czerwca wypłacono 1830 świadczeń na kwotę 913 843,70 zł. Następna wypłata planowana jest na 30 czerwca.

Do dnia 25 kwietnia 2016r. wnioski o uzyskanie świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, w naszej gminie złożyło już 949 rodzin.

Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej, w Dobczycach, Rynek 22a (budynek, w którym znajduje się Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach), w następujących godzinach:

  • w poniedziałek od 7:30 do 16:30
  • wtorek - piątek od 7:30 do 15:15

Wniosek można również wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. w biurze, które mieści się na Małym Rynku 22 w Dobczycach, w budynku Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach, które jest czynne w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:30 i od wtorku do piątku od 7:30 do 15:15.