Świadczenia rodzinne

 
oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Download
Pobierz
Data 07.08.2020 Wielkość pliku 32 KB Download 435
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.33 KB Download 341
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 79.58 KB Download 365
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 77.44 KB Download 395
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA Download
Pobierz
Data 03.08.2020 Wielkość pliku 85.39 KB Download 376
wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 253.49 KB Download 45
wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 417 KB Download 36
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "za życiem" Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 694.06 KB Download 39
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 198.11 KB Download 43
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 166.22 KB Download 43
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 105.07 KB Download 32
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Download
Pobierz
Data 04.08.2023 Wielkość pliku 343.59 KB Download 52
Wniosek_becikowe_gminne Download
Pobierz
Data 19.11.2019 Język  Polish Wielkość pliku 563.42 KB Download 818
zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w czasie ciąży Download
Pobierz
Data 29.05.2020 Wielkość pliku 96.1 KB Download 373
zaświadczenie o dochodzie uzyskanym Download
Pobierz
Data 29.05.2020 Wielkość pliku 32.5 KB Download 301