Pracownicy

Ilustracja kontaktu
Opiekunka domowa
Dodatkowe informacje:

Wykonuje usługi opiekuńcze przyznane decyzją MGOPS u podopiecznych wskazanych przez Dyrektora. Prowadzi magazyn żywności i rzeczy używanych.