Jeśli starasz się o świadczenie z programu "Rodzina 500+, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, złóż wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na kolejny okres zasiłkowy. Dotyczy to również wszystkich tych, którzy do tej pory otrzymywali lub otrzymują świadczenia. Wypłata świadczeń nie jest przedłużana automatycznie. Wymaga złożenia kolejnego wniosku. Będą one przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Można je złożyć:

 • w poniedziałek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach (Rynek 22a - Dział Świadczeń Rodzinnych) od 07:30 do 16:30 oraz od wtorku do piątku od 07:30 do 15:15.
 • przez internet:
  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)
  • bankowość elektroniczna,
  • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 2017-10-01 do 2018-09-30 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy trwający od 2017-11-01 do 2018-10-31 można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy uwzględniany będzie dochód rodziny z roku bazowego 2016 z zastrzeżeniem zmiany sytuacji dochodowej w trakcie i po roku bazowym 2016, czyli utraty lub uzyskania dochodu.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń: Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) – w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko:

 • 800 zł miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie;
 • 1200 zł miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
  Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.

Fundusz alimentacyjny

 • 725 zł miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie;

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 • 674 zł miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie;
 • 764 zł miesięcznie - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.