Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

W związku z ogłoszonym  przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (500 plus) oraz świadczenia z pomocy społecznej przypadające do wypłaty na dzień 28 grudnia 2020r. zostaną wypłacone w dniu 22 grudnia 2020 r.

Miło nam poinformować, że projekt pn. „Aktywizacja w Dobczycach”, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, złożony w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Celem projektu planowanego do realizacji jest przeprowadzenie zindywidualizowanych działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W projekcie weźmie udział 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Dla każdego uczestnika zostanie sporządzona indywidualna diagnoza potrzeb na podstawie której zaplanowane będzie odpowiednie wsparcie. W zależności od potrzeb, będą to kursy lub szkolenia zawodowe, staże, rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Projekt będzie realizowany od 04 stycznia 2021 roku do 30-06-2023 roku.
Łączne nakłady finansowe: 309 250,00 zł (w tym: dofinansowanie: 261 250,00 zł. i wkład własny: 48 000,00 zł).
Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w I kwartale 2020 roku, a osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37 21 711.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach wznawia działalność po przerwie związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Od 01.12.2020r. ŚDS jest ponownie otwarty. Zapraszamy naszych podopiecznych, zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez placówkę.  Zajęcia odbywają się codziennie w dwóch grupach. Pierwsza grupa od godz. 7.30 do 11.00, druga grupa od godz. 11.30 do 15.00. Wykonujemy prace plastyczne przy użyciu różnych technik dostosowanych do umiejętności uczestników. Osobom nieuczestniczącym w zajęciach stacjonarnych zapewniamy dostarczenie materiałów terapeutycznych.