Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (500 plus) oraz świadczenia z pomocy społecznej przypadające do wypłaty na dzień 28 grudnia 2020r. zostaną wypłacone w dniu 22 grudnia 2020 r.

Miło nam poinformować, że projekt pn. „Aktywizacja w Dobczycach”, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, złożony w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Celem projektu planowanego do realizacji jest przeprowadzenie zindywidualizowanych działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W projekcie weźmie udział 40 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Dla każdego uczestnika zostanie sporządzona indywidualna diagnoza potrzeb na podstawie której zaplanowane będzie odpowiednie wsparcie. W zależności od potrzeb, będą to kursy lub szkolenia zawodowe, staże, rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
Projekt będzie realizowany od 04 stycznia 2021 roku do 30-06-2023 roku.
Łączne nakłady finansowe: 309 250,00 zł (w tym: dofinansowanie: 261 250,00 zł. i wkład własny: 48 000,00 zł).
Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w I kwartale 2020 roku, a osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37 21 711.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach wznawia działalność po przerwie związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Od 01.12.2020r. ŚDS jest ponownie otwarty. Zapraszamy naszych podopiecznych, zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez placówkę.  Zajęcia odbywają się codziennie w dwóch grupach. Pierwsza grupa od godz. 7.30 do 11.00, druga grupa od godz. 11.30 do 15.00. Wykonujemy prace plastyczne przy użyciu różnych technik dostosowanych do umiejętności uczestników. Osobom nieuczestniczącym w zajęciach stacjonarnych zapewniamy dostarczenie materiałów terapeutycznych.

                                                                                                    

W tegorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności zebrano 411 kg żywności. Zbiórka ta była inna niż poprzednie z uwagi na obecne okoliczności, ale również z uwagi na brak wolontariuszy. Tym bardziej dziękujemy mieszkańcom gminy Dobczyce za podzielenie się żywnością z najbardziej potrzebującymi. Zbiórka została przeprowadzona na terenie sklepów:  Supermarket „Jan”- ul. Mostowa, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice oraz w Supermarkecie „Biedronka. Z zebranej żywności pracownicy socjalni przygotowali 40 paczek, które przekażą osobom starszym, samotnym oraz rodzinom w trudnej sytuacji.  

                                                         

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 14 lipca 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 8 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.