Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.


To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 

Na czym polega program

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Kto realizuje program

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w gminie.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli ośrodka pomocy społecznej.

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z osoba zainteresowaną.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

W grupie największego ryzyka związanego z epidemią koronawirusa wciąż pozostają osoby starsze, dla których zakażenie wirusem może być szczególnie niebezpieczne. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieustannie oferuje wsparcie dla takich osób.

Jeśli w codziennych obowiązkach, takich jak np. zakupy żywności, leków, artykułów higienicznych,  potrzebujący nie może liczyć na wsparcie rodziny lub sąsiadów, pracownicy dobczyckiego Ośrodka służą wsparciem i pomocą.

Wciąż funkcjonuje także możliwość zrobienia zakupów „bez wychodzenia z domu”. Poniżej prezentujemy listę sklepów, które wciąż oferują dowóz towarów. Do korzystania z tej formy wsparcia zachęcamy jednak osoby szczególnie potrzebujące, dla których wyjście do sklepu jest niemożliwe lub wiąże się ze szczególnym ryzykiem.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zapewnia ciągłość usług opiekuńczych osobom samotnym i niesamodzielnym.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub znasz osoby, które mogą takiego wsparcia potrzebować prosimy o kontakt telefoniczny do pracowników socjalnych tut. Ośrodka pod nr telefonu 12 3721 710, 12 3721 711,  12 3721 720, 12 3721 794, w godzinach pracy ośrodka, od 7.30 do 15.30.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o.
(firma zachęca do korzystania z tego rodzaju usługi przede wszystkim osoby starsze, zamówienia na dowóz mieszkańcy gminy Dobczyce mogą składać w godz. 7:00 - 15:00)
ul. Mostowa 16a
32-410 Dobczyce
Tel. 12 2710 350

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Margaretka
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
Tel. 515 86 78 99, 508 87 59 01

Sklep „od A do Z”
Nowa Wieś
32-410 Dobczyce
Tel. 513 64 53 15

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małgorzata Zbrożek
(dowóz w godz. 7:00 - 15:00 na terenie gminy Dobczyce)
Nowa Wieś
32-410 Dobczyce

Tel. 515 323 138

 

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną od dnia 19 października 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dobczycach będzie pracował w godzinach 7:30-11:30 oraz 12:00 do 16:00.

Półgodzinna przerwa jest związana z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji.

 Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że od 30 września 2020 roku do 15 października 2020 roku, na terenie Gminy Dobczyce są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w 

poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://dobczycemieszkancy.webankieta.pl/

Pracownicy OPS:
https://opsdobczyce.webankieta.pl/