W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
W roku 2022 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2022 trwa do 31 marca 2022 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
W pierwszym etapie zostanie sporządzona przez doradcę zawodowego diagnoza dla każdego uczestnika w zakresie predyspozycji społeczno–zawodowych, na podstawie której każdy otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkolenia, kursu, stażu lub rehabilitacji oraz pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 3 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIECZYNNY W DNIU 7  STYCZNIA 2022 R.

W piątek 7 stycznia 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie nieczynny.
Dzień wolny został wprowadzony, zgodnie z kodeksem pracy, w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok).

W dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dobczycach będzie nieczynny.

      Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. 1281 kg zebranej żywności pozwoli na obdarowanie 85 rodzin i osób samotnych, starszych. Dziękujemy szczególnie za obecność i duże zaangażowanie wolontariuszom – uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, Wolontariatowi „Klub Tischnera” z Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach oraz nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach. Serdecznie dziękujemy właścicielom oraz kierownictwu sklepów: Market „Jan”-ul. Mostowa,  ul. Witosa, ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice.Przygotowane przez pracowników socjalnych paczki świąteczne będą miłym upominkiem – dadzą poczucie, że nie jest się samemu, że jest obok ktoś, komu zależy…bo „Wigilia jest zawsze wtedy kiedy my tego chcemy”.