Dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy.  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się wraz z nami w tę akcję, szczególnie wolontariuszom z "Klubu Ośmiu" oraz "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach im. Jana Pawła II, wolontariuszom z Zespołu Szkół im.ks.prof.Tischnera w Dobczycach, dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach oraz ich nauczycielom, opiekunom. Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom. W sklepach : Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka” zebrane zostało łącznie 1189,54 kg żywności. Przekazana ona zostanie 70 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach             

 

                                                           

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach wraz z Bankiem Żywności w Krakowie zapraszają osoby korzystające z POPŻ na Warsztaty Dietetyczne, które odbędą się 07.12.2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Warsztaty te mają na celu propagowanie zdrowego stylu żywienia, świadomości konsumenckiej, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uwrażliwienie osób prywatnych, jak i producentów i dystrybutorów żywności na problem marnowania żywności.

Zapisy oraz bliższe informacje pod nr tel. 12/3721710

 

                                                                               Serdecznie Zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w związku z  realizacją zadania – „Paczka Świąteczna dla Seniora” zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. kosztu jednej paczki o następującej zawartości:

                                Świąteczna Zbiórka Żywności 1-3 grudnia 2017 r.

            Według informacji Banku Żywności stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wynosi  7,4% zaś ubóstwa relatywnego 16,2%. Oznacza to, że w gospodarstwach domowych o przychodach poniżej tzw. minimum egzystencji (540 zł na osobę miesięcznie) żyje ok. 2,8 mln osób natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (713 zł) ok. 6,2 mln osób.

            By wspomóc potrzebujących z terenu naszej gminy, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbywać się będzie w dniach 1-3 grudnia 2017 r. w sklepach Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka Żywności organizowana jest na terenie naszej gminy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, przy udziale wolontariuszy z Zespołu Szkół w Dobczycach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach.

            Celem akcji jest zebranie żywności, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy.

 

 

Od marzeń do rzeczywistości

           

            Specjalistyczny wózek inwalidzki "Observer" był marzeniem Pawła Raka. Teraz Paweł może pojechać gdzie chce, bez ograniczeń...

            Udało się zrealizować jego marzenie dzięki udziałowi wielu zaangażowanych osób.   Serdeczne podziękowania dla: wolontariuszy - uczniów z Gimnazjum i Zespołu Szkół w Dobczycach oraz ich opiekunów, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Stadnik, dla Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, dla Regionalnego Centrum Sportowo Oświatowego w Dobczycach, dla Komitetu Społecznego Przedszkola nr 1 w Dobczycach, który udzielił znaczącego wsparcia oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się choćby drobnym gestem.

            " To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące", ale Paweł otrzymał nie tylko wózek - o wiele więcej - poczucie, że inni są z nim.

                                                                          

                                                                           Dziękujemy

                                                                           Dyrektor i Pracownicy Miejsko Gminnego    

                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej