Miejsko-Gminny Ośrodkek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 r. wypłacane będą stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce.

Dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy.  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się wraz z nami w tę akcję, szczególnie wolontariuszom z "Klubu Ośmiu" oraz "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach im. Jana Pawła II, wolontariuszom z Zespołu Szkół im.ks.prof.Tischnera w Dobczycach, dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach oraz ich nauczycielom, opiekunom. Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom. W sklepach : Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz Supermarkecie „Biedronka” zebrane zostało łącznie 1189,54 kg żywności. Przekazana ona zostanie 70 rodzinom z naszej gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach             

 

                                                           

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach wraz z Bankiem Żywności w Krakowie zapraszają osoby korzystające z POPŻ na Warsztaty Dietetyczne, które odbędą się 07.12.2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Warsztaty te mają na celu propagowanie zdrowego stylu żywienia, świadomości konsumenckiej, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uwrażliwienie osób prywatnych, jak i producentów i dystrybutorów żywności na problem marnowania żywności.

Zapisy oraz bliższe informacje pod nr tel. 12/3721710

 

                                                                               Serdecznie Zapraszamy!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w związku z  realizacją zadania – „Paczka Świąteczna dla Seniora” zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. kosztu jednej paczki o następującej zawartości:

                                Świąteczna Zbiórka Żywności 1-3 grudnia 2017 r.

            Według informacji Banku Żywności stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wynosi  7,4% zaś ubóstwa relatywnego 16,2%. Oznacza to, że w gospodarstwach domowych o przychodach poniżej tzw. minimum egzystencji (540 zł na osobę miesięcznie) żyje ok. 2,8 mln osób natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (713 zł) ok. 6,2 mln osób.

            By wspomóc potrzebujących z terenu naszej gminy, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbywać się będzie w dniach 1-3 grudnia 2017 r. w sklepach Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka Żywności organizowana jest na terenie naszej gminy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, przy udziale wolontariuszy z Zespołu Szkół w Dobczycach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach.

            Celem akcji jest zebranie żywności, która zostanie przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy.