Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 15 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni - Razem”.
    Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy i Miasta Dobczyce przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
            Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 
            Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

       

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 15 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni - Razem”.
    Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

Pełnych wiary, nadziei i miłości,

Radosnego, wiosennego nastroju

oraz

Serdecznych spotkań w rodzinnym gronie

życzą

w imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobczycach

 

Jolanta Mazurkiewicz

oraz Współpracownicy

 

Informujemy, że w Wielki Piątek,
30 marca 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach
będzie nieczynny.