Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla nie mniej niż 25 uczestników projektu, w ilości nie mniej niż 150 h łącznie w tym godziny indywidualne i godziny grupowe.

- Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego lub rodzinnego w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności emocjonalnych dla uczestników projektu i otoczenia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, z możliwością dojazdu do Klienta.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie i wsparcie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej - wzrost wiary w siebie i własne możliwości

                   Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom - mieszkańcom naszej gminy oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Zbiórka odbyła się w dniach 16-17 marca 2018 r. Zebrano 1023 kg żywności. Paczki żywnościowe otrzyma 70 rodzin. Szczególne podziękowania dla młodzieży z „Klubu Ośmiu” i "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, "Wolontariatu" ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, oraz z "Klubu Wolontariackiego" Zespołu Szkół im. ks.Józefa Tischnera w Dobczycach. Dziękujemy Kierownictwu sklepów: Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz supermarketu „Biedronka”, za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki.

                                                                       Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

 

 

Wielkanocna Zbiórka Żywności

             W dniach 16-17 marca 2018 r. sklepy Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Witosa, sklepy sieci ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz supermarket „Biedronka” będą miejscem zbiórki żywności. Zebrane w zbiórce towary długoterminowe wymienione w przekazywanych przez wolontariuszy ulotkach będą świątecznym upominkiem dla osób samotnych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Liczymy na wsparcie mieszkańców naszej gminy!

                                                                                                 Dyrektor i pracownicy MGOPS   

Przyłączając się do celu Banku Żywności, jakim jest zmniejszanie obszarów niedożywienia na terenie Małopolski i przeciwdziałanie marnowaniu żywności, serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do przyłączenia się do Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która odbywać się będzie w dniach 16-17 marca. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, który jest organizatorem zbiórki na terenie naszej Gminy we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, może liczyć na współpracę sklepów, w których odbywa się zbiórka a mianowicie: Supermarketu „Jan”- ul.Mostowa, Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz supermarketu „Biedronka”. Kluczem do powodzenia zbiórki jest udział młodzieży - wolontariuszy, którzy wręczają ulotki i zachęcają do oddania dowolnego długoterminowego artykułu żywnościowego do kosza oznaczonego plakatem zbiórki. Ostatnia - Świąteczna Zbiórka Żywności odbywająca się w grudniu 2017 r. pozwoliła na obdarowanie 74 rodzin. Mamy nadzieję, że i tym razem uda nam się wspólne działanie na rzecz innych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

                                                                                                                                               Dyrektor i pracownicy MGOPS                           

 

 

      W ostatnich dniach temperatura spadła znacznie poniżej zera, w nocy spada jeszcze bardziej. To niebezpieczna pogoda dla osób bezdomnych, samotnie mieszkających i starszych. Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o każdej potrzebującej pomocy osobie.

Informacje o zagrożeniach występujących u osób i rodzin, które są szczególnie narażone na działanie niskich temperatur należy zgłaszać dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 997 lub 986, można również przekazać do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pracownicy MGOPS sprawdzą każdy sygnał. Dane do kontaktu: tel. 12 3721714, 12 3721711.