Logo projektu Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny uprawniająca do zniżek rodziny wielodzietne, jest już dostępna w formie aplikacji na smartfony.

Rodziny, które mają co najmniej troje dzieci mogą skorzystać ze zniżek np. w transporcie kolejowym (37 proc.), w opłatach za wydanie paszportu (75 proc.) lub w niektórych sklepach, które honorują kartę. Nowością dla jej posiadaczy jest też tańsza oferta m.in. paliwa na stacjach PKN Orlen (rabat do 10 gr za litr paliwa).

 

 NABÓR DO PROJEKTU
„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Również TY możesz skorzystać, jeżeli jesteś osobą, która:

- szuka nowego zawodu i chce się przekwalifikować

- myśli o podjęciu kursu prawa jazdy kat. B

- planuje pogłębić kwalifikacje zawodowe

TERAZ możesz podjąć aktywność zawodową dzięki uczestnictwie w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Czekamy na Ciebie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobczycach, Rynek 26, tel. 12 3721711

POSZUKUJEMY:

- osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo

- niepełnosprawnych

- chorujących psychicznie

OFERUJEMY:

- wsparcie finansowe

- pomoc wykwalifikowanych specjalistów

- bezpłatne szkolenia

- staże zawodowe

                              

              

  W dniu 07.12.2017 r. w budynku UGiM Dobczyce odbyły się Warsztaty Dietetyczne organizowane przez MGOPS w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie jako działania w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2017. Warsztaty te miały na celu przybliżenie idei prawidłowego żywienia, korzyści związanych  z czytaniem etykiet. Omówione zostało zagadnienie piramidy zdrowego żywienia oraz wartości płynących z poszczególnych produktów spożywczych. W trakcie warsztatów nawiązała się pozytywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń, szczególnie w kwestii właściwej diety dla dzieci i dorosłych.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej przysługujące za grudzień 2017 r., a przypadające do wypłaty na dzień 28.12.2017 r. będą wypłacane od dnia 20.12.2017 r.