Logo świątecznej zbiórki żywności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbywać się będzie w dniach 25-27 listopada 2016 r. w sklepach Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, oraz w supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka Żywności organizowana jest na terenie naszej gminy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. W akcji będą brać udział wolontariusze z "Klubu Ośmiu" oraz "Wolontariat" z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, wolontariusze z Zespołu Szkół im.ks.prof.Tischnera w Dobczycach, Harcerze i zuchy.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, iż w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych, a zwłaszcza utrzymujących się niskich temperatur osoby najbardziej potrzebujące tj. bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, ubogie, uzależnione mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w celu uzyskania pomocy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z Zespołem Downa, oraz osoby chorej na stwardnienie rozsiane. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2016.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.